Polityka prywatności

1. Podstawa prawna

Działając w zgodzie z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO w tym dokumencie informujemy o tym jak przetwarzamy twoje dane osobowe.

2. Postanowienia ogólne

 1.  Ten o to dokument jest częścią Regulaminu Serwisu internetowego mojeinternety.pl. Korzystając z usług naszego Serwisu internetowego, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, gdyż określa dokładnie zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies” tzw. ciasteczek.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest właściciel Serwisu internetowego mojeinternety.pl dostępny pod adresem: https://mojeinternety.pl, zwany dalej „Serwisem internetowym” KEFI SP. Z O.O. Kożuchowska 20A 65-364 Zielona Góra KRS 0000929617 NIP 929-206-81-03 REGON 520296185. Właściciel Serwisu internetowego niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Użytkowników oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2015 r. poz. 2135
 3. Zbiory danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane w nich zawarte są zawsze aktualne. W przypadku zmiany podlegają natychmiastowej aktualizacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zmiany środków ochrony danych osobowych. Zbiory posiadają wyczerpujący opis sposobów ochrony zastosowanych przez Serwis internetowy.
 4. Właściciel serwisu stosuje środki techniczne opisane we wniosku GIODO takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki  sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
 5. Właściciel Serwisu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których Użytkownik dokonuje płatności za zakupy w Serwisie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta/Użytkownika. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak aby Użytkownik mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.
 6. Użytkownik ma prawo zwrócić się do właściciela Serwisu internetowego celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

3. Zasady prywatności

 1. Serwis internetowy poważnie traktuje prywatność swoich Użytkowników. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego Serwisu.
 2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu świadczenia usług i realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania, opłat, dostarczenia do Użytkownika/Klienta.
 3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
 4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Klienta/Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
 5. odejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.
 6. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. 
 7. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

4. Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów

 1. Sprzedawca przetwarza niezbędne dane osobowe Klientów w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie internetowym oraz w celach księgowych i tylko takich:
  • w celu złożenia zamówienia w Serwisie internetowym,
  • w celu zawarcia umowy sprzedaży, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
  • wystawienia faktury VAT.
 2. Sprzedawca zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
  • informacje o używanej przeglądarce internetowej,
  • inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
 3. Właściciel serwisu oświadcza, że podanie powyższych danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług przez Serwis internetowy.
 4. Usługi firm trzecich:

5. Prawa i obowiązki Klientów

 1. Właściciel serwisu ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia właścicielowi Serwisu, Użytkownik może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby właściciel Serwisu je usunął ze swoich baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby właściciela Serwisu lub adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie do właściciela Serwisu.
 3. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez właściciela Serwisu może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez właściciela Serwisu internetowego bądź ich poważnym ograniczeniem.
 4. Właściciel Serwisu zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

6. Co z tymi cookies?

Aby zapewnić możliwie największą wygodę obsługi, zarówno my, jak i nasi partnerzy korzystają z rozwiązań umożliwiających przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji na urządzeniu, takich jak pliki cookie. Wyrażenie zgody na użycie takich rozwiązań umożliwi nam oraz naszym partnerom przetwarzanie danych osobowych, takich jak zachowanie i unikatowe identyfikatory odwiedzających naszą stronę internetową. Brak lub cofnięcie takiej zgody może negatywnie wpłynąć na działanie niektórych elementów tej strony i ograniczyć jej funkcjonowanie.
Kliknij poniżej, aby wyrazić zgodę na powyższe lub dokonaj szczegółowego wyboru, korzystając z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez firmy w oparciu o uzasadniony interes zamiast wyraźnej zgody. Możesz zmienić swoje decyzje w każdej chwili. Wystarczy, że klikniesz ikonę Prywatność widoczną na dole ekranu.

Używamy twoich danych do następujących celów:

Dokładne dane geolokalizacyjne i identyfikacja poprzez skanowanie urządzeń
Można wykorzystać precyzyjne dane geolokalizacyjne i informacje o charakterystyce urządzenia.

Spersonalizowane reklamy i treści, pomiar reklam i treści, opinie odbiorców, rozwój produktu
Reklamy i treści można personalizować w oparciu o profil. W celu lepszej personalizacji reklam i treści można dodać więcej danych. Można mierzyć wydajność reklam i treści. Można uzyskać informacje na temat odbiorców, którzy widzieli reklamy i treści. Można wykorzystać dane do tworzenia lub ulepszenia wrażeń użytkownika, systemów i oprogramowania.

Niezbędne ciasteczka
Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i nie przechowują danych osobowych. Zazwyczaj są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika w celu włączenia kluczowych funkcji, takich jak ustawianie i utrzymywanie loginów lub preferencji prywatności. Plików tych zazwyczaj nie można wyłączyć, jednak niektóre przeglądarki mogą blokować próby ich utworzenia lub ostrzegać o nich użytkownika. Jednak zablokowanie takich plików będzie mieć negatywny wpływ na działanie witryny.

Funkcjonalne ciasteczka
Te pliki cookie zwiększają wygodę korzystania z witryny dzięki ulepszonym funkcjom, takim jak personalizacja. Wyłączenie tych plików cookie sprawi, że niektóre z tych funkcji (lub wszystkie z nich) nie będą działać poprawnie.

Reklamowe ciasteczka
Te pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej strony przez inne firmy – naszych partnerów reklamowych. Mogą one być wykorzystane przez wspomniane firmy do stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, ale działają na zasadzie tworzenia unikatowego identyfikatora przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. Zablokowanie tych plików cookie sprawi, że będziesz widzieć mniej spersonalizowanych reklam.

Sieci społecznościowe

Zgoda jest przechowywana i przetwarzana zgodnie z polityką IAB dotyczącą ram przejrzystości i zgody (TCF).

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w sposób konieczny do udzielenia usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełna treść dokumentu znajduje się > TUTAJ <
Informujemy również, że aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony korzystamy z plików cookies. Szanujemy prywatność i przypominamy o możliwości dokonania zmian ustawień dotyczących cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody możesz wyłączyć obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.